فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب
عضویت ورود
سبد خرید
۰۳:۱۵:۱۸ ,جمعه, ۲ فروردین ۱۳۹۸

قیمت روز برنج


توضیحات:

    قابل توجه مصرف کنندگان محترم؛ کلیه محصولات (برنج) از طریق دستگاه سورتینگ، سورت و بسته بندی می شود. (سورتینگ برنج: اصطلاحی است که به معنای درجه بندی و جداسازی ناخالصی ها ریزه، نیمه، لاشه، شاهک، شکم سفید، خال دار و...  بسته بندی می باشد.)

    برنج بدون شکسته با کیسه های ده کیلویی عرضه میگردد.
    حمل پستی برنج کیلویی6000  ریال درب منزل ارسال مي گردد.

لیست قیمت بروز شده انواع برنج ها به شرح زیر می باشد:

 

* نام محصول قیمت مشاهده
1 نیمه برنج ندا درجه یک 50 کیلوگرمی 315000 تومان 325000 مشاهده
2 نیمه برنج ندا درجه یک 20 کیلوگرمی 130000 تومان مشاهده
3 نیمه برنج ندا درجه یک 100 کیلو گرمی 620000 تومان 650000 مشاهده
4 نیمه برنج ندا درجه یک 10 کیلو گرمی 65000 تومان مشاهده
5 نیمه برنج فجر درجه یک 50 کیلو گرمی 315000 تومان 325000 مشاهده
6 نیمه برنج فجر درجه یک 20 کیلو گرمی 130000 تومان مشاهده
7 نیمه برنج فجر درجه یک 100 کیلوگرمی 620000 تومان 650000 مشاهده
8 نیمه برنج فجر درجه یک 10 کیلو گرمی 65000 تومان مشاهده
9 نیمه برنج طارم هاشمی درجه یک 50 کیلوگرمی 350000 تومان 360000 مشاهده
10 نیمه برنج طارم هاشمی درجه یک 20 کیلوگرمی 144000 تومان مشاهده
11 نیمه برنج طارم هاشمی درجه یک 100 کیلو گرمی 690000 تومان 720000 مشاهده
12 نیمه برنج طارم هاشمی درجه یک 10 کیلو گرمی 72000 تومان مشاهده
13 نیمه برنج طارم سنگی فریدونکنار درجه یک 50 کیلوگرمی 350000 تومان 360000 مشاهده
14 نیمه برنج طارم سنگی فریدونکنار درجه یک 20 کیلوگرمی 144000 تومان مشاهده
15 نیمه برنج طارم دمسیاه درجه یک 100 کیلوگرمی 690000 تومان 720000 مشاهده
16 نیمه برنج طارم دمسیاه درجه یک 10 کیلوگرمی 72000 تومان مشاهده
17 نیمه برنج شیرودی درجه یک 50 کیلوگرمی 315000 تومان 325000 مشاهده
18 نیمه برنج شیرودی درجه یک 100 کیلو گرمی 620000 تومان 650000 مشاهده
19 نیمه برنج شیرودی درجه یک 10 کیلو 65000 تومان مشاهده
20 نیمه برنج شیرودی 20 کیلوگرمی 130000 تومان مشاهده
21 شکسته برنج ندا درجه یک 50 کیلوگرمی 360000 تومان 370000 مشاهده
22 شکسته برنج ندا درجه یک 20 کیلو گرمی 148000 تومان مشاهده
23 شکسته برنج ندا درجه یک 100 کیلوگرمی 710000 تومان 740000 مشاهده
24 شکسته برنج فجر درجه یک 50 کیلوگرمی 380000 تومان 390000 مشاهده
25 شکسته برنج فجر درجه یک 20 کیلوگرمی 156000 تومان مشاهده
26 شکسته برنج فجر درجه یک 100 کیلوگرمی 750000 تومان 780000 مشاهده
27 شکسته برنج طارم سنگی فریدونکنار درجه یک 50 کیلوگرمی 480000 تومان 490000 مشاهده
28 شکسته برنج طارم سنگی فریدونکنار درجه یک 20 کیلوگرمی 196000 تومان مشاهده
29 شکسته برنج طارم سنگی فریدونکنار درجه یک 100 کیلوگرمی 950000 تومان 980000 مشاهده
30 شکسته برنج طارم دمسیاه درجه یک 50 کیلو گرمی 435000 تومان 445000 مشاهده
31 شکسته برنج طارم دمسیاه درجه یک 20 کیلو گرمی 178000 تومان مشاهده
32 شکسته برنج طارم دمسیاه درجه یک 100 کیلو گرمی 860000 تومان 890000 مشاهده
33 شکسته برنج شیرودی درجه یک 50 کیلوگرمی 360000 تومان 370000 مشاهده
34 شکسته برنج شیرودی درجه یک 20 کیلو گرمی 148000 تومان مشاهده
35 شکسته برنج شیرودی درجه یک 100 کیلو گرم 710000 تومان 740000 مشاهده
36 برنج ندا درجه یک تولید روز 50 کیلو گرمی 525000 تومان 535000 مشاهده
37 برنج ندا درجه یک تولید روز 20 کیلو گرمی 214000 تومان مشاهده
38 برنج فجر درجه یک تولید روز 50 کیلو گرمی 565000 تومان 575000 مشاهده
39 برنج فجر درجه یک تولید روز 20 کیلو گرمی 230000 تومان مشاهده
40 برنج طارم هاشمی فریدونکناردرجه یک 100 کیلو گرمی 1390000 تومان 1420000 مشاهده
41 برنج طارم هاشمی فریدونکنار درجه یک 50 کیلو گرمی 700000 تومان 710000 مشاهده
42 برنج طارم هاشمی فریدونکنار درجه یک 20 کیلوگرمی 284000 تومان مشاهده
43 برنج طارم هاشمی دوبارکشت فریدونکنار درجه یک 50 کیلو گرمی 785000 تومان 795000 مشاهده
44 برنج طارم هاشمی دوبار کشت فریدونکناردرجه یک 20 کیلوگرمی تومان مشاهده
45 برنج طارم هاشمی دوبار کشت فریدونکنار درجه یک 100 کیلوگرمی 1560000 تومان 1590000 مشاهده
46 برنج طارم هاشمی دوبار کشت فریدونکنار درجه یک 10 کیلو گرمی تومان مشاهده
47 برنج طارم هاشمی درجه یک 50 کیلو گرمی تومان مشاهده
48 برنج طارم هاشمی درجه یک 20 کیلو گرمی 270000 تومان مشاهده
49 برنج طارم سنگی فریدونکنار درجه یک 50 کیلوگرمی 700000 تومان 710000 مشاهده
50 برنج طارم سنگی فریدونکنار درجه یک 20 کیلوگرمی 284000 تومان مشاهده
51 برنج طارم دمسیاه درجه یک 10 کیلو گرمی 135000 تومان تومان مشاهده
52 برنج طارم دمسیاه درجه یک 50 کیلوگرمی 665000 تومان 675000 مشاهده
53 برنج طارم دمسیاه درجه یک 20 کیلوگرمی 270000 تومان مشاهده
54 برنج شیرودی درجه یک تولید روز 50 کیلو گرمی 530000 تومان 540000 مشاهده
55 برنج شیرودی درجه یک تولید روز 20 کیلوگرمی 216000 تومان تومان مشاهده
56 برنج قهوه ای 15500 تومان مشاهده
57 برنج ایرانی قوت تومان مشاهده
58 برنج طارم سنگي فریدونکنار درجه یک 10 کیلوگرمی 142000 تومان مشاهده
59 برنج طارم هاشمی فریدونکنار درجه یک 10 کیلوگرمی 142000 تومان مشاهده
60 برنج طارم هاشمی رتون فریدونکنار 13500 تومان 14500 مشاهده
61 برنج طارم هاشمي درجه یک 10 کیلو گرمی 135000 تومان مشاهده
62 برنج طارم هاشمی درجه یک 100 کیلو گرمی 1320000 تومان 1350000 مشاهده
63 برنج طارم دمسیاه درجه یک 100 کیلوگرمی 1320000 تومان تومان مشاهده
64 برنج طارم سنگی فریدونکنار درجه یک 100 کیلو گرمی 1390000 تومان 1420000 مشاهده
65 برنج فجر درجه یک تولید روز 10 کیلو گرمی 115000 تومان مشاهده
66 برنج فجر درجه یک تولید روز 100 کیلو گرمی 1120000 تومان 1150000 مشاهده
67 برنج شیرودی درجه یک تولید روز 100 کیلو گرمی 1050000 تومان تومان مشاهده
68 برنج شیرودی درجه یک تولید روز 10 کیلو گرمی 108000 تومان تومان مشاهده
69 برنج ندا درجه یک تولید روز 10 کیلو گرمی 107000 تومان مشاهده
70 شکسته برنج طارم دمسیاه درجه یک 10 کیلوگرمی 89000 تومان مشاهده
71 برنج ندا درجه یک تولید روز 100 کیلوگرمی 1040000 تومان 1070000 مشاهده
72 شکسته برنج طارم سنگی فریدونکنار درجه یک 10 کیلوگرمی 98000 تومان مشاهده
73 شکسته برنج طارم هاشمی درجه یک 20 کیلوگرمی 178000 تومان مشاهده
74 شکسته برنج فجر درجه یک 10 کیلوگرمی 78000 تومان مشاهده
75 شکسته برنج شیرودی درجه یک 10 کیلوگرمی 78000 تومان مشاهده
76 شکسته برنج ندا درجه یک 10 کیلو گرمی 78000 تومان مشاهده
77 شکسته برنج عنبربو درجه یک 10 کیلو گرمی 83000 تومان مشاهده
78 برنج عنبربو درجه یک 10 کیلو گرمی 113000 تومان مشاهده
79 برنج لنجان علیای اصفهان 1295 تومان 1420 مشاهده
80 سبوس 1 درجه 1 برنج مصرف خوراکی تازه تولید روز 5000 تومان مشاهده