فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب
عضویت ورود
سبد خرید
۰۴:۱۷:۴۳ ,چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۸

قیمت روز برنج


توضیحات:

    قابل توجه مصرف کنندگان محترم؛ کلیه محصولات (برنج) از طریق دستگاه سورتینگ، سورت و بسته بندی می شود. (سورتینگ برنج: اصطلاحی است که به معنای درجه بندی و جداسازی ناخالصی ها ریزه، نیمه، لاشه، شاهک، شکم سفید، خال دار و...  بسته بندی می باشد.)

    برنج بدون شکسته با کیسه های ده کیلویی عرضه میگردد.
    حمل پستی برنج کیلویی6000  ریال درب منزل ارسال مي گردد.

لیست قیمت بروز شده انواع برنج ها به شرح زیر می باشد:

 

* نام محصول قیمت تاریخ بروزرسانی مشاهده
1 برنج طارم سنگی گلستان 100 کیلویی 1460000 تومان 1490000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
2 برنج سرگل هاشمی 193000 تومان 200000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
3 برنج 5ستاره فریدونکنار 200000 تومان 210000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
4 برنج دمسیاه استخوانی 184000 تومان 195000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
5 برنج عنبربو وچم پا 132000 تومان 145000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
6 نیمه برنج ندا درجه یک 20 کیلوگرمی 130000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
7 نیمه برنج ندا درجه یک 100 کیلو گرمی 620000 تومان 650000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
8 نیمه برنج ندا درجه یک 10 کیلو گرمی 65000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
9 نیمه برنج فجر درجه یک 50 کیلو گرمی 315000 تومان 325000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
10 نیمه برنج فجر درجه یک 20 کیلو گرمی 130000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
11 نیمه برنج فجر درجه یک 100 کیلوگرمی 620000 تومان 650000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
12 نیمه برنج فجر درجه یک 10 کیلو گرمی 65000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
13 نیمه برنج طارم هاشمی درجه یک 50 کیلوگرمی 350000 تومان 360000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
14 نیمه برنج طارم هاشمی درجه یک 20 کیلوگرمی 144000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
15 نیمه برنج طارم هاشمی درجه یک 100 کیلو گرمی 690000 تومان 720000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
16 نیمه برنج طارم هاشمی درجه یک 10 کیلو گرمی 72000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
17 نیمه برنج طارم سنگی فریدونکنار درجه یک 50 کیلوگرمی 350000 تومان 360000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
18 نیمه برنج طارم سنگی فریدونکنار درجه یک 20 کیلوگرمی 144000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
19 نیمه برنج طارم دمسیاه درجه یک 100 کیلوگرمی 690000 تومان 720000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
20 نیمه برنج طارم دمسیاه درجه یک 10 کیلوگرمی 72000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
21 نیمه برنج شیرودی درجه یک 50 کیلوگرمی 323400 تومان 330000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
22 نیمه برنج شیرودی درجه یک 100 کیلو گرمی 620000 تومان 650000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
23 نیمه برنج شیرودی درجه یک 10 کیلو 65000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
24 نیمه برنج شیرودی 20 کیلوگرمی 130000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
25 شکسته برنج ندا درجه یک 50 کیلوگرمی 360000 تومان 370000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
26 شکسته برنج ندا درجه یک 20 کیلو گرمی 148000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
27 شکسته برنج ندا درجه یک 100 کیلوگرمی 710000 تومان 740000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
28 شکسته برنج فجر درجه یک 50 کیلوگرمی 380000 تومان 390000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
29 شکسته برنج فجر درجه یک 20 کیلوگرمی 156000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
30 شکسته برنج فجر درجه یک 100 کیلوگرمی 750000 تومان 780000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
31 شکسته برنج طارم سنگی فریدونکنار درجه یک 50 کیلوگرمی 480000 تومان 490000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
32 شکسته برنج طارم سنگی فریدونکنار درجه یک 20 کیلوگرمی 196000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
33 شکسته برنج طارم سنگی فریدونکنار درجه یک 100 کیلوگرمی 950000 تومان 980000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
34 شکسته برنج طارم دمسیاه درجه یک 50 کیلو گرمی 435000 تومان 445000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
35 شکسته برنج طارم دمسیاه درجه یک 20 کیلو گرمی 178000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
36 شکسته برنج طارم دمسیاه درجه یک 100 کیلو گرمی 860000 تومان 890000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
37 شکسته برنج شیرودی درجه یک 50 کیلوگرمی 360000 تومان 370000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
38 شکسته برنج شیرودی درجه یک 20 کیلو گرمی 148000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
39 شکسته برنج شیرودی درجه یک 100 کیلو گرم 710000 تومان 740000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
40 برنج ندا درجه یک تولید روز 50 کیلو گرمی 525000 تومان 535000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
41 برنج ندا درجه یک تولید روز 20 کیلو گرمی 214000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
42 برنج فجر درجه یک تولید روز 50 کیلو گرمی 730000 تومان 740000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
43 برنج فجر درجه یک تولید روز 20 کیلو گرمی 292000 تومان 296000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
44 برنج طارم هاشمی فریدونکناردرجه یک 100 کیلو گرمی 1657000 تومان 1690000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
45 برنج طارم هاشمی فریدونکنار درجه یک 50 کیلو گرمی 700000 تومان 710000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
46 برنج طارم هاشمی فریدونکنار درجه یک 20 کیلوگرمی 284000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
47 برنج طارم هاشمی دوبارکشت فریدونکنار درجه یک 50 کیلو گرمی 785000 تومان 795000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
48 برنج طارم هاشمی دوبار کشت فریدونکناردرجه یک 20 کیلوگرمی تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
49 برنج طارم هاشمی دوبار کشت فریدونکنار درجه یک 100 کیلوگرمی 1560000 تومان 1590000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
50 برنج طارم هاشمی دوبار کشت فریدونکنار درجه یک 10 کیلو گرمی تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
51 برنج طارم هاشمی گلستان درجه یک 50 کیلو گرمی 805000 تومان 820000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
52 برنج طارم هاشمی گلستان درجه یک 20 کیلو گرمی 322000 تومان 328000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
53 برنج طارم سنگی فریدونکنار درجه یک 50 کیلوگرمی 780000 تومان 795000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
54 برنج طارم سنگی فریدونکنار درجه یک 20 کیلوگرمی 312000 تومان 318000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
55 برنج طارم دمسیاه مینو دشت درجه یک 10 کیلو گرمی 161000 تومان 164000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
56 برنج طارم دمسیاه درجه یک 50 کیلوگرمی 805000 تومان 820000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
57 برنج طارم دمسیاه مینو دشت درجه یک 20 کیلوگرمی 322000 تومان 328000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
58 برنج شیرودی درجه یک تولید روز 50 کیلو گرمی 530000 تومان 540000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
59 برنج شیرودی درجه یک تولید روز 20 کیلوگرمی 216000 تومان تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
60 برنج قهوه ای 15500 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
61 برنج ایرانی قوت تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
62 برنج طارم سنگي فریدونکنار درجه یک 10 کیلوگرمی 156000 تومان 159000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
63 برنج طارم هاشمی فریدونکنار درجه یک 10 کیلوگرمی 142000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
64 برنج طارم هاشمی رتون فریدونکنار 13500 تومان 14500 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
65 برنج طارم هاشمي گلستان درجه یک 10 کیلو گرمی 161000 تومان 164000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
66 برنج طارم هاشمی گلستان درجه یک 100 کیلو گرمی 1610000 تومان 1640000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
67 برنج طارم دمسیاه مینو دشت درجه یک 100 کیلوگرمی 1610000 تومان 1640000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
68 برنج طارم سنگی فریدونکنار درجه یک 100 کیلو گرمی 1560000 تومان 1590000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
69 برنج فجر درجه یک 10 کیلو گرمی 146000 تومان 148000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
70 برنج فجر درجه یک 100 کیلو گرمی 1460000 تومان 1480000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
71 برنج شیرودی درجه یک تولید روز 100 کیلو گرمی 1050000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
72 برنج شیرودی درجه یک تولید روز 10 کیلو گرمی 108000 تومان تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
73 برنج ندا درجه یک تولید روز 10 کیلو گرمی 107000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
74 شکسته برنج طارم دمسیاه درجه یک 10 کیلوگرمی 174500 تومان 178000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
75 برنج ندا درجه یک تولید روز 100 کیلوگرمی 1040000 تومان 1070000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
76 شکسته برنج طارم سنگی فریدونکنار درجه یک 10 کیلوگرمی 96100 تومان 98000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
77 شکسته برنج طارم هاشمی درجه یک 20 کیلوگرمی 178000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
78 شکسته برنج فجر درجه یک 10 کیلوگرمی 184300 تومان 188000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
79 شکسته برنج شیرودی درجه یک 10 کیلوگرمی 78000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
80 شکسته برنج ندا درجه یک 10 کیلو گرمی 78000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
81 شکسته برنج عنبربو درجه یک 10 کیلو گرمی 92500 تومان 94000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
82 برنج عنبربو درجه یک 10 کیلو گرمی 134500 تومان 137000 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
83 برنج لنجان علیای اصفهان 1295 تومان 1420 ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده
84 سبوس 1 درجه 1 برنج مصرف خوراکی تازه تولید روز 5000 تومان ۱۳۹۸-۳-۱ مشاهده